Thông báo quyên góp sách vở In
Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 11:14

THÔNG BÁO

Quyên góp sách vở tặng trẻ em vượt khó – học giỏi

trong CDTN Mùa hè xanh năm 2012

__________

I. Mục đích – Ý nghỉa

-   Tạo cơ sở để thực hiện chiến dịch Mùa Hè Xanh 2012 kết hợp với cuộc vận động  “Tiếp sức đến trường”.

-   Phục vụ cho công tác vận động trẻ em đến trường, góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo quay trờ lại lớp học.

-   Là nguồn động viên rất lớn, khuyến khích các em phấn đấu vượt khó học tốt.

 

II. Nội dung thực hiện

  1. 1. Thực hiện quyên góp theo từng chi Hội.

* Lưu ý:

- Sách giáo khoa không cần phải mua mới hoàn toàn, nhưng phải trọn bộ.

- Sách giáo khoa phải đúng theo chương trình cải cách hiện nay.

- Không nhận sách tham khảo.

- Sách phải còn giá trị sử dụng.

- Khuyến khích các bộ sách cho các cấp 1, 2.

Ngoài sách giáo khoa và tập, các bạn có thể đóng góp thêm dụng cụ học tập (bút chì, bút mực, gôm, thước…) cho các em thiếu nhi.

  1. 2. Chỉ tiêu thực hiện: BẢNG ĐÍNH KÈM

 

III. Cách thức thực hiện

-   Các Liên chi hội tiến hành hội thu sách vở từ sinh viên, thống kê và gửi về Văn phòng Đoàn – Hội Trường theo lịch trực của Ban Chỉ huy cấp trường.

-   Sinh viên cũng có thể trực tiếp đóng góp tại văn phòng Đoàn - Hội Trường.

-   Thời gian: từ ngày 11/6/2012 đến 29/6/2012

+ Sáng: 09 giờ 00 đến 11 giờ 30

+ Chiều: 14 giờ 00 đến 16 giờ 30

-   Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đặng Nguyễn Minh Hoàng (SĐT: 0122 736 2030).

 

Đề nghị các Liên chi Hội trưởng, các chi Hội trưởng nhanh chóng phổ biến cho sinh viên và thực hiện tốt, đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch nhằm hỗ trợ kịp thời cho các em thiếu nhi, phục vụ có hiệu quả cho chiến dịch Mùa Hè Xanh 2012.

 

Nơi nhận: TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

- BTV Đoàn trường; CHỦ TỊCH

- Liên chi hội các khoa;

- Lưu VP.                                                                                             (đã ký)

Hồ Đắc Lê Vy

 

 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Quyên góp sách vở cho trẻ em vượt khó – học giỏi

STT

Liên chi Hội

Số tập

Số bộ sách giáo khoa

2

Công nghệ thông tin

1556

22