DANH SÁCH THÍ SINH ĐẬU TRONG ĐỢT THI BỔ SUNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ In
Thứ năm, 07 Tháng 3 2013 08:48
STT MSSV Họ và Tên
1 38753001 Nguyễn Châu Gia Bảo
2 38104081 Lưu Cẩm Bó
3 38103140 Đinh Thị Khánh Thùy
4 38103159 Cao Thanh Tùng
5 38103165 Lê Thị Thúy Vân
6 38103027 Nguyễn Trâm Anh
7 38103123 Bùi VĂn Quảng
8 37104141 Phan Thị Hải Yến
9 37104092 Phan Minh Nguyệt
10 38103012 Hoàng Nhi
11 38104144 Nguyễn Vĩnh Nghi
12 38104187 Lê Trung Thông
13 38104205 Vũ Anh Tuấn
14 38104011 Phạm Đặng Hoàng Giang
15 38103024 Hoàng Thị Tuyết Anh
16 38103048 VÕ Lê Phúc Hậu
17 38103077 Bùi Đăng Khôi
18 38103139 Trần Thị Bích Thuận
19 38104212 Cao Trần Quang Vinh