KẾ HOẠCH Vận động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm học 2012 – 2013 In
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi Hoàng Thúc Lâm   
Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 17:38

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày  31    tháng 03 năm 2013

Số:  79     /KH – HSV

 

KẾ HOẠCH

Vận động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm học 2012 – 2013

_______________

I. Mục đích – Yêu cầu:

- Giáo dục ý thức cộng đồng, biết sống vì mọi người trong sinh viên trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

- Đảm bảo hiến máu tình nguyện diễn ra an toàn, hiệu quả, vận động đông đảo sinh viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, không vụ lợi.

II. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên các khoa, ngành đảm bảo sức khỏe và các điều kiện về an toàn máu.

- Vận động giảng viên, CBCNV nhà trường cùng tham gia.

III. Thời gian – Địa điểm:

1. Thời gian: Từ 7h đến 11h30, các ngày 02,3,4 tháng 04 năm 2013

2. Địa điểm: Giảng đường D, trường ĐH Sư phạm TP.HCM, 221 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5

IV. Biện pháp tổ chức:

1. Tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền trong HS-SV về ý nghĩa thiết thực cho việc hiến máu tình nguyện bằng các phương tiện: băng rôn, tờ bướm, bảng tin….

- Treo băng rôn tại 3 cơ sở 221 Nguyễn Văn Cừ , 222 Lê Văn Sỹ và Ký túc xá.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 04 năm 2013.

2. Thành lập ban tổ chức:

  • Bùi Trọng Ân, UV BTK HSV trường                     Trưởng ban
  • Đ/c Tô Nhi Đại, Phó Chủ tịch Hội SV Trường                 Phó ban
  • Đỗ Trần Quý Châu, UVBTK HSV trường             Thành viên
  • Nguyễn Thị Thu An, UV BCH HSV trường                      Thành viên
  • Đỗ Việt Duy Kha, UV BCH HSV trường                          Thành viên
  • Lê Văn Hải, UV BTK HSV Trường                                    Thành viên
  • Trần Thị Lệ Sang, UV BCH HSV Trường             Thành viên
  • Lê Thị Hoàng Yến, UV BCH HSV Trường                       Thành viên

Cùng các đồng chí trong BCH Hội sinh viên Trường và các đồng chí trong một số Câu Lạc Bộ là thành viên.

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Tô Nhi Đại