thông báo về các chương trình tết Print
Thursday, 30 December 2010 10:35

một số thông báo trong dịp tết năm nay. các chi hội down thông báo về rồi triển khai nha.

 

THÔNG BÁO SỐ 01

V/v Phân công Ban chỉ huy chiến dịch và phân công phụ trách các chương trình trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2011

 

THÔNG BÁO số 2

V/v tổ chức Ngày hội “Sinh viên 5 tốt” TP. Hồ Chí Minh lần I – năm 2011