THÔNG BÁO TỔNG KẾT THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-18 In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 21:09

Khoa Lịch sử tổ chức buổi Tổng kết Thực hành Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2017-18 theo thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 7g30, ngày 29 tháng Năm 2018 (thứ Ba)

- Địa điểm: Giảng đường D - cơ sở An Dương Vương

- Thành phần: sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử các khóa 40, khóa 41, khóa 42.

Đề nghị các bạn tham dự nghiêm túc!