THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2018 In
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 21:19

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên một số văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị tốt nghiệp năm 2018. Đề nghị các bạn xem các văn bản này và thực hiện!

Link:

https://drive.google.com/open?id=1ETMI7KMTFmR-3HsJtw9fV2HMcYBqk73y