THÔNG TIN KHU VỰC THI LỚP 10 CHUYÊN THTH 2018-19 In
Thứ hai, 04 Tháng 6 2018 09:36

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về khu vực thi lớp 10 Chuyên THTH 2018-19.

Link: https://drive.google.com/open?id=1Md4j2_JAb5jWnCxI3dhvmB9LWfZwVFMB