THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-18 In
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 22:37

- Đối tượng tham gia phản hồi ý kiến: Tất cả sinh viên hệ chính quy

- Hình thức lấy ý kiến phản hồi: sinh viên đăng nhập vào trang http://khaosat.hcmue.edu.vn bằng tài khoản cá nhân (đang sử dụng để đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ) để phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên phụ trách các lớp học phần đã đăng ký học.

- Thời gian lấy ý kiến phản hồi: 11-23 tháng Sáu, 2018 (sau thời gian này, hệ thống sẽ đóng lại).

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TaDQxeGRqZFdGa3VGNW1XLVBfeUZGcndjN3E4

Đề nghị các bạn sinh viên nghiêm túc thực hiện!