QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ TỐT NGHIỆP 2018 In
Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018 00:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên Quyết định và Danh sách sinh viên được khen thưởng trong kỳ Thực tập Nghiệp vụ Sư phạm và sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi năm 2018.

Link: https://drive.google.com/open?id=1rnzKJGgwD2ZZKFq9bBMP9Jja4Jp5RQnL