THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 VÀ HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC 2018 In
Thứ ba, 07 Tháng 8 2018 12:03

VP Khoa gửi đến các tân sinh viên khoa Lịch sử các văn bản về Kết quả trúng tuyển đợt 1 và Hướng dẫn Thí sinh trúng truyển nhập học.

Link: http://tuyensinh.hcmup.edu.vn/