THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 8.2018 In
Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 11:55

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên kế hoạch xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng Tám 2018.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TU2hUbXAyRTFxT21DQW5HSEZfb0JwZ1paNDVj