TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2018-19 In
Thứ tư, 22 Tháng 5 2019 22:30

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về buổi Tổng kết Thực tập sư phạm năm học 2018-19.

- Thời gian: 8g00, thứ Sáu, 24 tháng Năm 2019

- Địa điểm: Giảng đường D - cơ sở An Dương Vương

- Đối tượng tham dự: sinh viên ngành SP Lịch sử