THÔNG BÁO NỘP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC In
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 10:14

Thông báo này dành cho các bạn sinh viên năm thứ Tư của hai ngành Sư phạm Lịch sử và Quốc tế học:

Nếu các bạn có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và sử dụng để thay thế các học phần trong Chương trình học thì nộp các chứng chỉ về phòng Đào tạo.

Thời gian: từ hôm nay đến 30 tháng Năm, 2019.

Quy trình làm thủ tục: xem tại https://online.hcmue.edu.vn/Default.aspx