CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ 2019 In
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 10:42

VP Khoa gửi đến các bạn thông tin về Chương trình “Trại hè giao lưu văn hóa năm 2019” và “Trại hè Tống Khánh Linh”.

Link: https://drive.google.com/open?id=1furLx4XZx0otqZ05EpTHJgvTF62qvsN6