THÔNG BÁO XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUỐC TẾ HỌC - KHÓA 41 In
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 18:35

Lớp trưởng hai lớp Quốc tế học khóa 41 liên hệ gấp với thầy Nguyễn Chung Thủy để tiến hành xét điểm rèn luyện cho các thành viên của lớp.

Điểm rèn luyện là một trong các yêu cầu cơ bản để hoàn thành hồ sơ xét Tốt nghiệp. Do vậy, đề nghị các bạn thực hiện nghiêm túc, đúng hạn; nếu không, các bạn sẽ không được xét tốt nghiệp trong lần này.