THÔNG TIN LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2019 In
Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 17:32

VP Khoa gửi đến các Tân Cử nhân thông tin về Lễ Tốt nghiệp như sau:

- Trao Giấy khen, bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và thủ khoa các ngành học: 09g05-09g30 tại Hội trường B (cơ sở An Dương Vương)

- Trao bằng tốt nghiệp cho các Tân Cử nhân: 16g00 - 17g00 tại GĐ A313

- Quy định khi dự lễ: Xem tại

https://drive.google.com/open?id=15L2usNQ78_-Q8Tw4jM4zRwdxM6MUcWY5