NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN In
Thứ năm, 04 Tháng 6 2020 08:31

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin dự kiến về hoạt động nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học:

- Thời gian: 08-10 tháng Sáu, 2020

- Địa điểm: B404 – B405

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học chuẩn bị nội dung báo cáo trước Hội đồng Nghiệm thu.