THÔNG TIN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN In
Thứ bảy, 06 Tháng 6 2020 09:28

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin chính thức về thời gian và địa điểm tổ chức nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên 2 ngành SP Lịch sử và Quốc tế học năm 2020.

Link: https://drive.google.com/file/d/1cbg2GLZov0LFdRSkpIXnEGD7Dn9ZSxWb/view?usp=sharing