THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA LỊCH SỬ NĂM HỌC 2019-20 In
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2020 04:14

Khoa Lịch sử sẽ tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học vào lúc 7g30 - thứ Bảy, 13 tháng Sáu 2020 tại phòng B605 - cơ sở An Dương Vương.

Trân trọng kính mời quý Thầy Cô, các bạn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tham dự!

Đề nghị các bạn sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài được chọn chuẩn bị nội dung để báo cáo tại Hội nghị.