TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2020 In
Thứ tư, 17 Tháng 6 2020 18:48

Nhằm chuẩn bị cho buổi họp giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên năm học 2019-20, VP Khoa đề nghị các lớp trưởng:

1. Tổ chức họp lớp để tiếp nhận ý kiến phản ánh của sinh viên về công tác đào tạo, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa và Trường.

2. Họp với Ban Chủ nhiệm Khoa để phản ánh lại ý kiến của các bạn sinh viên, theo thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 11g00, ngày 22 tháng Sáu, 2020

- Địa điểm: VP Khoa Lịch sử