Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh 2011 In
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 09:53

Năm học 2010-2011, sinh viên Toán 1A, 1B học Giáo dục quốc phòng - an ninh vào buổi sáng, từ ngày 27/6/2011 đến 24/7/2011.

Sinh viên tập trung lúc 7h30, ngày 27/6/2011 tại công viên Lê Thị Riêng để bắt đầu khai giảng khóa học.

Những sinh viên năm trước chưa học hoặc thi chưa đạt học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh đến văn phòng khoa Giáo dục quốc phòng, lầu 9, dãy C, 280 An Dương Vương, Q5 (gặp cô Thanh Hà) để đăng kí.