Tổng kết Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2011 In
Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 15:43

Sáng thứ 3, ngày 26/4/2011, tại phòng I203, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (cấp khoa) năm học 2010-2011 đã kết thúc tốt đẹp.

Ban giám khảo hội thi gồm

1. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

2. PGS.TS. Nguyễn Bích Huy

3. PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

4. TS. Nguyễn Hà Thanh

5. TS. Trịnh Công Diệu

6. TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

đã thống nhất danh sách các sinh viên đạt thứ hạng cao trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

Giải

Họ và tên sinh viên

Tên đề tài

1

Võ Ngọc Thiệu

Mô-đun đối đồng đều địa phương

2

Nguyễn Thị Hồng Linh

Đường trắc địa

3

Phan Phương Dung

Số vòng quay và một vài ứng dụng

3

Nguyễn Trần Đức

Phân loại các cấp độ ứng dụng CNTT: nghiên cứu trường hợp khái niệm giới hạn

Khuyến khích

Nguyễn Chí Trung

Một số phương pháp chứng minh định lý biểu diễn hữu hạn sinh của tập lồi đa diện

Theo kết quả này, các sinh viên Võ Ngọc Thiệu và Nguyễn Thị Hồng Linh cần liên hệ gấp với thầy Lê Thái Bảo Thiên Trung để chuẩn bị cho buổi báo cáo trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2010-2011.