Thông báo về Học bổng chính phủ Ý trong năm học 2011-2012 In
Thứ năm, 14 Tháng 4 2011 18:52

Năm học 2011-2012, chính phủ Ý sẽ cấp 60 suất học bổng cho công dân Việt Nam.

Toàn văn thông báo xem tại địa chỉ: http://vied.vn/vn/media/hoc-bong/hoc-bong-do-chinh-phu-y-cap-cho-cong-dan-viet-nam/911/6557.aspx