Thông báo học bổng U-crai-na năm 2011 In
Thứ sáu, 22 Tháng 4 2011 17:48

Ngày 21/4/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra thông báo tuyển sinh đi học theo học bổng hiệu định U-crai-na năm 2011:

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/5/2011.