Thông báo về tuyển sinh đi học tại Cộng hoà Belarus năm 2011 In
Thứ hai, 06 Tháng 6 2011 19:41

Căn cứ chỉ tiêu học bổng diện Hiệp định do Chính phủ Cộng hòa Belarus cấp cho Việt Nam năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cấp 3 học bổng để đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thông tin chi tiết tham khảo tại:

http://vied.vn/vn/content-annou/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-cong-hoa-belarus-nam-2011/897/6911.aspx