Nghiệm thu đề tài cấp bộ "Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun compắc tuyến tính" In
Thứ ba, 05 Tháng 4 2011 18:53

Tên đề tài: "Đồng điều địa phương suy rộng cho môđun compắc tuyến tính"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tuấn Nam

Thời gian: 14h30, thứ 7, ngày 9/4/2011

Địa điểm: Phòng C907