Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ số 27 (61) In
Thứ sáu, 29 Tháng 4 2011 18:33

Mục lục các bài báo của giảng viên Khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ số 27 (61) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng

Tính Rδ của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân volterra đối số lệch phi tuyến loại hyperbolic

1

2

Trần Huyên

Thuật toán tìm cơ sở của giao và tổng hai modun con trong modun tự do hữu hạn sinh trên vành chính

24

3

Nguyễn Thị Nga, Alain Birebent

Nghiên cứu didactique về sự mô hình hoá các hiện tượng tuần hoàn

30

4

Nguyễn Chí Long

Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính

41

5

Lê Thái Bảo Thiên Trung

Dạy và học khái niệm giới hạn hàm số ở trường Trung học phổ thông

62