Tạp chí khoa học giáo dục số 28 (62) In
Thứ ba, 07 Tháng 6 2011 19:01

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí Khoa học giáo dục số 28 (62) trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5/2011:

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Annie Bessot, Nguyễn Thị Nga

Mô hình hoá toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động - dự án nghiên cứu Mira

55