KẾT QUẢ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH GIỮA NHIỆM KỲ Print
Monday, 17 January 2011 00:00

XEM THÊM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH KHOA LỊCH SỬ

Số / ĐTN - TB

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH GIỮA NHIỆM KỲ

 

Nhiệm kỳ 2009 – 2011 do có hai đồng chí là sinh viên năm 4 và một đồng chí xin rút vì hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục tham gia vào BCH. Ngày 20.12.2010 BCH Đoàn Khoa Lịch sử đã tiến hành hội nghị nhằm kiện toàn lại nhân sự BCH. Hội nghị cũng đã giới thiệu 3 đồng chí vào BCH. Đảm bảo đủ cơ cấu thành phần. sau khi bỏ phiếu tin nhiệm và bầu bổ sung những vị trí còn khuyết, được BTV Đoàn trường chuẩn y theo quyết định số 128/QĐ – ĐTN. Nay BCH có các đồng chí giữ các chức vụ cụ thể sau:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Lớp

Số liên lạc

1

Trần Thanh Hóa

Bí thư

Sử - QP 3

0937.388 920 email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2

Nguyễn Thị Như Ngọc

P. Bí thư

Sử 2

01656155225

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3

Huỳnh Trung Du

P. Bí thư

Sử 2

01286119973

4

Trần Đức Tuân

UV

QTH 3

01258604286

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5

Bùi Mỹ Hiền

UV

QTH 2

01692664147

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6

Lê Thị Hằng

UV

Sử 3

01689950194

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

UV

Sử 1

01687850648

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Nay thông báo đến các chi đoàn và đoàn viên trong khoa biết và để tiện liên hệ

TM. BCH

BÍ THƯ

 

 

Trần Thanh Hóa