KẾT QUẢ VÒNG THI BÁN KẾT SVVCN 打印
周二, 2011年 04月 19日 18:51

 

KẾT QUẢ VÒNG THI BÁN KẾT SVVCN.

 

TÊN ĐỘI

Chặng 1

 

Chặng 2

Chặng 3

Chặng 4

Chặng 5

Tổng điểm

Về nguồn

40

20

50

30

20

160

Hoa hướng dương

50

20

20

30

40

160

Chân lý

30

30

50

50

40

200

Thế kỷ

50

30

40

30

30

180

Sinh 3

20

40

40

30

40

170

Pò kun

50

40

30

30

40

190

Bàn tay vàng

20

50

40

30

30

170

Cảnh sát 3

50

20

30

50

50

200

Hoa rừng

20

40

50

30

20

160

Bằng lăng tím

20

50

30

20

30

150

 

 

Các đội thi lọt vào vòng bán kết là: Chân lý ( Sử QP 3); Thế kỷ ( Đại học KHXH Nhân văn); Pò Kun ( Sử K34B ) và đội Cảnh sát 3( Trường ĐHCS).