Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học năm Học 2011-2012 Print
Saturday, 17 September 2011 23:09

Ban Chủ Nhiệm CLB Sử Học Năm Học 2011- 2012:

 

1. Lưu Văn Dũng_ Chủ nhiệm CLB.

- Sinh viên lớp: SP Sử 3A

- Số điện thoại: 01656 173 984 - 01265 123 884

- E mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Trần Mỹ Hải Lộc_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Quốc tế học 2A

- Số điện thoại: 01212032874

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Dương Văn Hà_ P.Chủ Nhiệm CLB

- Sinh viên lớp: Sử- GDQP 2

- Số điện thoại: 01663 441 517

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* Mọi thông tin cũng như ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ Ban chủ nhiệm CLB Sử học. Hoặc qua địa chỉ email CLB: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it