Kế hoạch ngày hội Lịch sử lần thứ XVI và Hộp thư CLB Imprimer
Samedi, 03 Mars 2012 03:35

Được sự đồng ý của Chi ủy- BCN Khoa, Hội sinh viên trường ĐHSP Tp Hồ Chí  Minh, BCN CLB Sử học thông báo tới CLB Sử học các lớp kế hoạch Ngày hội Lịch sử lần thứ XVI và Kế hoạch Hộp thư CLB lần thứ IX.

Xem cụ thể tại đây