Về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm 2014 - 2015 In
Thứ ba, 12 Tháng 8 2014 08:45

- 27/08 đến 29/08/2014 : Sinh viên các khóa 37,38 và 39 và sinh viên trả nợ các khóa trước bắt đầu đăng ký học phần từ 10h00 ngày 27/08/2014 trên trang https://online.hcmup.edu.vn

- 27/08 đến 15/09/2014 : Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần (nếu có)

- 08/09 - 27/12/2014 : Thời gian học chính thức của HK1 (15 tuần học chính thức + 1 tuần dự phòng)(Khóa 40 bắt đầu vào 15/09/2014)

CHÚ Ý : Khi hết hạn điều chỉnh đăng ký học phần (15/08/2014), sinh viên phải in phiếu đăng ký học phần và trình cố vấn học tập ký xác nhận (kể cả sinh viên các khóa trước học lại). Hạn chót trước ngày 21/09/2014.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo !