Danh sách Tổ Thực hành tiếng In
Thứ năm, 17 Tháng 2 2011 22:42

Trưởng bộ môn: ThS. Tăng Ngọc Bình

Phó trưởng bộ môn: ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh

1. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân

2. ThS. Nguyễn Thị Hạnh

3. ThS. Phạm Thị Hải Vân

4. ThS. Nguyễn Hồng Nam

5. ThS. Vũ Nguyễn Minh Thy

6. ThS. Vũ Thu Hằng

7. ThS. Vương Xương Kiệt