Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường In
Chủ nhật, 03 Tháng 2 2013 10:53

Chiều ngày 30.1.2013, đề tài NCKH về "Đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng chương trình môn Nghe hiểu cho hệ cử nhân tiếng Trung Quốc" do TS. Nguyễn Phước Lộc làm chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu gồm ThS. Nguyễn Vĩnh Khương và ThS. Trần Khai Xuân đã bảo vệ thành công trước hội đồng phản biện.

Bài nghiên cứu được chia làm 4 chương, với mục đích đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập môn Nghe hiểu, phương pháp và hình thức giảng dạy được áp dụng cũng như tìm hiểu những khó khăn và thuận lợi trong giảng dạy, từ đó đề xuất mô hình giảng dạy và xây dựng chương trình giảng dạy môn Nghe hiểu cho sinh viên hệ cử nhân chuyên ngành tiếng Trung Quốc, 4 chương trong bài nghiên cứu gồm:

- Chương 1: Một số lý luận về môn Nghe hiểu

- Chương 2: Thực trạng dạy và học môn Nghe hiểu tại một số trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

- Chương 3: Đề xuất mô hình giảng dạy môn Nghe hiểu

- Chương 4: Chương trình môn Nghe hiểu cho hệ cử nhân tiếng Trung Quốc.

Bài nghiên cứu thật sự là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những thầy cô đang giảng dạy môn Nghe hiểu và những thầy cô quan tâm đến môn học này đọc và tham khảo.