Bài tham luận NCKHGV 2010 In
Thứ hai, 21 Tháng 2 2011 21:16

BÁO CÁO THAM LUẬN NCKHGV 2010


1. Thầy Giáp Văn Cường trình bày báo cáo “ Mối quan hệ giữa chất lượng giảng dạy và phương pháp giảng dạy – Đôi điều suy nghĩ”.

2. Thầy Nguyễn Hồng Nam trình bày báo cáo “ Một đề xuất điều chỉnh giáo trình môn Lý thuyết dịch ( Đ/v hệ CN)".

3. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Cô Tăng Ngọc Bình trình bày “ Đào tạo theo học chế tín chỉ - Những điều còn băn khoăn”.

4. Thầy Vương Khương Hải trình bày báo cáo “ Vài ý kiến đánh giá ngành tiếng Trung ngoài sư phạm”.

5. Thầy Vũ Xuân Định “ Đã đến lúc đào tạo đồng thời hai ngoại ngữ có trình độ đại học, nên chuyển tên khoa Trung văn – trường ĐHSP TPHCM thành khoa Trung Anh”.

6. Cô Nguyễn Thị Minh Hồng “ Hiện trạng đào tạo ngành tiếng Trung và định hướng đào tạo của khoa Trung ĐHSP TPHCM 2010 – 2015”

7. Cô Phạm Thanh Hằng “ Một suy nghĩ về quy hoạch tổ bộ môn của khoa Trung”

8. Thầy Nguyễn Phước Lộc “ Đào tạo theo học chế tín chỉ và việc giảng dạy hiệu quả môn tiếng Trung Quốc tổng hợp”

9. Cô Trần Khai Xuân “ Sinh viên khoa Trung với v/đ làm khóa luận tốt nghiệp”.

10. Thầy Hồ Minh Quang – GV trường ĐHKHXHNV “ Ngành TQ học, khoa Đông phương học trường ĐHKHXHNV TPHCM sau chuyển đổi sang học chế tín chỉ: một số cải tiến về phương pháp giảng dạy.”

11. Cô Lã Hạnh Ly “ Đổi mới phương pháp giảng dạy môn dịch Viết – Hán, Hán – Việt”.

12. Cô Vương Huệ Nghi “ Một vài suy nghĩ về cách giảng dạy kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung theo thể chế tín chỉ”.

13. Cô Phạm Thị Hải Vân “ Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo tín chỉ”.

14. Cô Bùi Thị Mai Hương “ Vài nét về việc học môn Nghe – Đọc ở sinh viên các lớp chính quy sư phạm và cử nhân và 1 vài kiến nghị”.

15. Thầy Phạm Ngọc Đăng “ Đề xuất củng cố phiên âm Latin tiếng TQ cho sv thông qua 1 số trò chơi kỹ năng cắm trại.”

16. Cô Nguyễn Thị Hạnh "Một vài ý kiến về sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy"