Bài tham luận NCKH GV 2011 In
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 16:44

Trong hội nghị NCKHGV 2011 có 10 tham luận được báo cáo bao gồm:

1. ThS. Giáp Văn Cường báo cáo tham luận "Phiên dịch - nhìn từ góc độ người dạy và học"

2. TS. Phạm Thanh Hằng báo cáo tham luận "Khái niệm Yết hậu ngữ - Quán dụng ngữ trong tiếng Hán"

3. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - TS. Bùi Nguyễn Thụy Vy báo cáo tham luận "Biên soạn giáo trình phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ"

4. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân - ThS. Tăng Ngọc Bình báo cáo tham luận "Đôi điều về đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp giảng dạy thực hành giao tiếp trong môn tiếng TQTH"

5. TS. Nguyễn Phước Lộc - ThS. Trần Khai Xuân báo cáo tham luận "Thực trạng học môn Nghe hiểu của sinh viên hệ cử nhân khoa Tiếng Trung ĐH Sư phạm TP.HCM"

6. ThS. Vương Huệ Nghi báo cáo tham luận "Một vài suy nghĩ về việc nâng cao hiệu quả sửa bài viết tiếng Trung"

7. ThS. Lã Hạnh Ly báo cáo tham luận "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn dịch viết Việt - Hán"

8. ThS. Trần Khai Xuân - Thầy Phạm Ngọc Đăng báo cao1tham luận "Ứng dụng trò chơi trực tuyến trong dạy bài tập và củng cố kiến thức"

9. Cô Phạm Thị Hải Vân báo cáo tham luận "Ứng dụng một số phương pháp nhằm khơi gợi hứng thú cho người học trong dạy ngoại ngữ 2"

10. ThS. Nguyễn Hồng Nam báo cáo tham luận "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn nghe tiếng Trung theo định hướng thực hành giao tiếp"