Hội nghị SV NCKH cấp trường năm 2011 In
Thứ năm, 24 Tháng 2 2011 20:18

Kết quả hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường 2011.

Ngày 12/5/2010, Khoa Trung đã cử 2 sinh viên dự thi hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học Cấp trường, kết quả như sau:

1. Sinh viên Huỳnh Bích Ngọc (SV ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 4) - Nghiên cứu lỗi sai của học sinh Việt Nam khi học tập câu ghép tiếng Hán: Đạt giải nhì.
- Người hướng dẫn: TS. Phạm Thanh Hằng

2. Sinh viên Lâm Bội Oanh (SV ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 4) - Ảnh hưởng của Kinh Thi đến cách dùng từ trong thơ ca cổ đại cổ đại Việt Nam: Đạt giải khuyến khích.
- Người hướng dẫn: TS. Hồ Minh Quang