Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa In
Thứ tư, 16 Tháng 3 2011 07:22

Ngày 22 tháng 04 năm 2011 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa đã kết thúc thành công tốt đẹp. Có 5 đề tài đạt giải trong đó có 2 đề tài dự thi hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, gồm:
1. Giải nhất, đề tài dự thi cấp trường:

- Huỳnh Bích Ngọc, lớp 4ACN, "Nghiên cứu lỗi sai của học sinh VN khi học tập câu ghép tiếng Hán", GVHD: TS.GVC Phạm Thanh Hằng.

2. Giải nhì
:
- Lâm Bội Oanh, lớp 4BCN, "Ảnh hưởng của Kinh Thi đến cách dùng từ trong thơ ca cổ đại VN", GVHD: TS. Hồ Minh Quang.

- Nhóm gồm Diệp Cẩm Hòa, Mã Kiết Diệu, Vương Mỹ Phụng, Huỳnh Ân Huệ, lớp 4ACN, "Hội quán không gian đời sống tinh thần của người Hoa tại TP.HCM", GVHD: TS Hồ Minh Quang.
3. Giải ba:
- Lý Chí Phú, lớp 4ACN, "Những đóng góp về mặt kinh tế của cộng đồng người Hoa TP.HCM", GVHD: TS Hồ Minh Quang.
- Nhóm gồm Lầm Nàm Din, Trần Chánh Liền, Coóc Vũ Thanh Lịch, Vòng Nhộc Mùi, "Đối chiếu so sánh chữ “打” trong tiếng Hán và chữ "Đánh"trong tiếng Việt.