Chúc mừng sinh nhật In
Chủ nhật, 16 Tháng 1 2011 06:21

Quý 3 và 4:


Cô Vương Huệ Nghi (23/8)

Thầy Châu A Phí ( 26/8)

Cô Lý Gia Yến (30/9)

Thầy Vương Khương Hải ( 1/10)

Thầy Tô Phương Cường (06/10)

Cô Lã Hạnh Ly (21/10)

Thầy Nguyễn Phước Lộc ( 23/10)

Đoàn Thị Thanh Nhàn ( 31/10)

Cô Phạm Thị Hải Vân (04/12)

Cô Trần Khai Xuân (21/12)

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân (31/12)