CÔNG TY MAY MT VIETNAM TUYỂN DỤNG In
Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 15:04

- Nội dung công việc chính: Phiên dịch cho trưởng bộ phận các công việc liên quan đến may mặc

- Hồ sơ nộp tại: Văn phòng công ty (Xưởng C9,Khu Kizuna1)

- Số điện thoại: 072-3733601-072-3733602 Ấn tiếp số 0 hoặc 206