THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG HK II NĂM HỌC 2012 - 2013 In
Thứ tư, 06 Tháng 11 2013 11:51

THÔNG BÁO

Phòng CTCT và  HSSV thông báo SV K 36, K 37 và K 38  đã có danh sách SV dự kiến nhận HB KK HT học kì II năm học 2012 - 2013.

Các bạn vào trang website của Phòng CTCT và HSSV kiểm tra. Nếu có sai sót báo về Phòng CTCT và HSSV để điều chỉnh.

Sau ngày 06/11/2013, không có sinh viên nào thắc mắc, khiếu nại, sẽ có danh sách chính thức gửi về khoa để SV cung cấp số tài khoản và khoa nộp về Phòng KH-TC làm thủ tục nhận học bổng.

K37, K37, K36, K38