DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN CÁC LOẠI HỌC BỔNG TÀI TRỢ In
Thứ sáu, 22 Tháng 11 2013 12:10

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ:

1. Học bổng Agribnak chi nhánh An Phú (ngày 27/11)

2. Học bổng Chương trình trọng điểm Quốc gia ngành Toán học (27/11)

3. Học bổng Doanh nhân Ấn (27/11)

4. Học bổng FUYO (27/11)

5. Học bổng Sử học (27/11)

6. Học bổng Tạ Trung Quấc (27/11)

7. Học bổng TOKYO MITSUBISHI (27/11)

8. Học bổng Ước Mơ Nhỏ (27/11)

9. Học bổng Gia đình GS. Trần Thanh Đạm (27/11)

10. Học bổng AMA (29/11)