THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng “ROCKSTORM” Năm học 2013 - 2014 In
Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 11:08

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về việc nhận hồ sơ xét trao học bổng “ROCKSTORM

Năm học 2013 - 2014

Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các Liên chi Hội cơ sở triển khai đến các bạn sinh viên vượt khó học giỏi học bổng “ROCKSTOM” năm học 2013 - 2014 như sau:

1. Trị giá học bổng:

- Trị giá: 2.000.000 đồng/suất

2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

- Đối tượng: Sinh viên năm 2 trở lên trong năm học 2013 – 2014.

- Tiêu chuẩn:

+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

+ Có điểm trung bình năm học 2012- 2013 từ 2,8/4.

+ Điểm rèn luyện đạt từ 90 điểm trở lên(theo chuẩn của Bộ GD & ĐT).

* Tiêu chuẩn ưu tiên:

- Là sinh viên tiêu biểu được biểu dương trên các lĩnh vực tại đơn vị.

- Là sinh viên người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh không may, thương tật, đau yếu…

3. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Thư đề đạt nguyện vọng có dán ảnh và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (đối với sinh viên).

- Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm,...).

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc bản sao sổ hộ nghèo (có xác nhận của địa phương hoặc có chứng thực).

- Bảng điểm năm học 2012 – 2013 (có xác nhận của nhà trường).

- Bản sao CMND.

4. Thời gian:

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 9/12/2013 (Thứ 2)

- Thời gian trao học bổng: dự kiến ngày 28/12/2013 (Thứ 7)

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị các Liên chi Hội cơ sở thông báo rộng rãi đến các bạn sinh viên được biết và tập hợp hồ sơ của sinh viên xin nhận học bổng (theo mẫu đính kèm). Gởi hồ sơ và danh sách về Văn phòng Đoàn - Hội Trường; đồng thời gởi mail tổng hợp danh sách về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ), chậm nhất vào lúc 17g00 ngày 9/12/2013.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đề nghị các Liên chi Hội cơ sở thực hiện nghiêm túc thông báo này.Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Lê Minh Cường – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường – Điện thoại: 01666 658 231.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hiếu