Học bổng LAWRENCE S.TING In
Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 10:08

THÔNG BÁO

Về học bổng LAWRENCE S.TING

 

 

Căn cứ Thông báo của Quỹ học bổng Lawrencs S.Ting ngày 05 tháng 8 năm 2014 về việc xét học bổng năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM như sau:

  1. 1. Số lượng – trị giá: 12 suất/120.000.000đ

- 09 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt

- 03 suất dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng kết quả học tập từ khá trở lên.

- Trị giá 10.000.000đ/suất/năm học

  1. 2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

1.1 Đối tượng

-         Sinh viên các khóa K37; K38; K39

-         Sinh viên đã nhận học bổng Lawrence S.Ting các năm học trước

2.1 Tiêu chuẩn

-         Điểm trung bình năm học 2013 – 2014 từ 3.2 trở lên (đối với các suất dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt);

-         Điểm trung bình từ 2.50 trở lên (đối với các suất dành cho sinh viên có thành tích học tập khá, có hoàn cảnh khó khăn)

-         Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, các hoạt động đóng góp và hỗ trợ cộng đồng.

  1. 3. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:

-         Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 05/9/2014.

- Địa điểm nộp hồ sơ: P.CTCT&HSSV A110

  1. 4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

-         Đơn xin học bổng tiếng Anh và tiếng Việt (theo mẫu) download tại website của phòng CTCT&HSSV

-         Bảng điểm năm học 2013 – 2014;

-         Bản tự thuật (bằng tiếng Anh) về bản thân;

-         02 Thư giới thiệu của thầy, cô có xác nhận của Trường;

-         01 bản khai thành tích tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng có xác nhận của các tổ chức từ thiện; các Quỹ, Hội, các đơn vị tổ chức mà sinh viên đã tham gia…;

-         01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (tham khảo tại www.lawrencestingfund.org)

-         Các giấy tờ chứng nhận về hoàn cảnh như: sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn… (thời gian xác nhận không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

Lưu ý:

-     Sinh viên đã nhận học bổng của các đơn vị khác không được tham gia xin cấp học bổng của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting, trừ trường hợp có biểu hiện đặc biệt.

-         Các sinh viên được xét nhận học bổng sẽ được Trường thông báo kết quả qua email cá nhân. Quỹ sẽ gửi thư mời cho các sinh viên đi nhận học bổng qua địa chỉ email, vì vậy đề nghị sinh viên cần cung cấp địa chỉ liên lạc chính xác và đầy đủ theo quy định.

-         Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng (Mỗi tháng 1 triệu) thông qua tài khoản Ngân hàng Vietcombank. Sinh viên nhận học bổng vào cuối học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 (cuối tháng 1/2015) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kỳ 1 nộp cho Quỹ. Nếu sinh viên có thành tích học kỳ 1 kém và không có giấy xác nhận tham gia công tác xã hội học kỳ 1, Quỹ sẽ ngưng xét phát phần học bổng học kỳ 2.

-         Nếu sinh viên được xét nhưng không đến dự Lễ trao học bổng mà không có lí do chính đáng và được Quỹ cho phép vắng mặt thì xem như sinh viên tự ý bỏ.