Xem Điểm Thi In
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 09:28

Câu hỏi: V/v: Xem diem thi

Em muốn hỏi xem điểm thi học phần khoa giáo dục mầm non hệ vừa học vừa làm xem ở trang web nào?

Trả lời:

Hệ tại chức chưa thể cập nhật điểm lên website.