Xem Điểm Thi Học Phần In
Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 09:30

Câu hỏi: V/v Xem điểm thi học phần

Em muốn xem điểm thi học phần ngành học giáo dục mầm non hệ tại chức thì xem ở trang web nào?

Trả lời:

Hệ tại chức chưa thể cập nhật điểm lên website.