Các công đoàn bộ phận đăng kí thi đua In
Thứ sáu, 11 Tháng 10 2013 22:58
STT ĐƠN VỊ Vững mạnh Vững mạnh SX
1 Khoa Toán Tin
X
2 Khoa CN Thông Tin
X
3 Khoa Vật Lý
X
4 Khoa Hóa
X
5 Khoa Sinh
X
6 Khoa Ngữ Văn
X
7 Khoa Lịch Sử X
8 Khoa Địa Lý
X
9 Khoa Tiếng Anh X
10 Khoa Tiếng Pháp X
11 Khoa Tiếng Nga X
12 Khoa Tiếng Trung
X
13 Khoa GD Chính Trị
X
14 Khoa TL Giáo Dục
X
15 Khoa GD Thể Chất
X
16 Khoa GD Tiểu Học
X
17 Khoa GD Mầm Non
X
18 Khoa GD Đặc Biệt
X
19 Khoa GD Quốc Phòng
X
20 Tổ GD Nữ Công X
21 Tổ Ngoại Ngữ KC
X
22 Khoa Tiếng Nhật
X
23 Phòng TC Hành Chánh
X
24 Phòng Đào Tạo
X
25 Phòng KH Tài Chính
X
26 Phòng QTTB - Y Tế
X
27 Ký Túc Xá
X
28 P.CTCT-HSSV
X
29 Phòng Sau Đại Học X
30 P.KHCN&MT-TCKH
X
31 Thư Viện
X
32 P.Công Nghệ Thông Tin X
33 P.Hợp Tác Quốc Tế .. X
34 Nhà Xuất Bản X
35 Trường THTH
X
36 Viện NCGD
X
37 Ban Dự Án -TTĐT
X
38 Trung Tâm Tin Học X
39 Trung Tâm Ngoại Ngữ X