Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc năm học 2010-2011 In
Thứ tư, 07 Tháng 9 2011 23:24

Công Đoàn trường ĐHSP TP.HCM vừa tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Công Đoàn thuộc các khoa.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người lao động trong khoa, Công Đoàn khoa đã thực sự thể hiện tính tiên phong của mình trên các mặt hỗ trợ cho cán bộ GV khoa, trong các hoạt động từ thiện xã hội.

Dưới sự dẫn dắt của Ban Chấp hành, Công đoàn khoa Tiếng Trung đã được BCH Công Đoàn trường đánh giá đạt danh hiệu "Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc".