| THÔNG BÁO | Thời gian nhận chứng chỉ HSK 4/2018 (Đợt 1) In
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 13:08

THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ HSK

THÁNG 4/2018

- Thời gian :

ĐỢT 1

Sáng 8h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ 11/06/2018 đến 14/06/2018

ĐỢT 2

Sáng 8h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Từ 17/07/2018 đến 20/07/2018

- Địa điểm :

Phòng A.408 Trường ĐHSP Tp.HCM (280 An Dương Vương Q5)

- Lưu ý : Khi đến nhận chứng chỉ, thí sinh vui lòng cầm theo Phiếu Báo Dự Thi hoặc CMND (Passport)